Sjukhusstädning

Vi utför sjukhusstädning åt sjukhus & vårdföretag i hela Stockholm.
Flyttstäd i Stockholm

Alla miljöer mår bra av att fräschas upp med jämna mellanrum.

Detta gäller förstås både hemmiljöer som offentliga miljöer både utomhus och inomhus. Det finns däremot vissa miljöer som är särskilt viktiga att hålla rena, och sjukhus är just en sådan. Därför är en oerhört viktig del av vårdverksamheten att lokalerna får genomgå regelbunden sjukhusstädning. Sjukhusstädning syftar till att hålla de extra känsliga miljöerna så rena från smuts och bakterier som det bara går. Faktum är att det finns en rad olika lagar och förordningar om renlighet i just sjukhus. Det handlar bland annat om krav för smittskydd och säkerhet, både för patienter och för personal. För att genomföra den här typen av tjänster behöver man därför ha en särskild form av kunskap och erfarenhet inom städyrket. Denna kunskap och erfarenhet hittar du hos oss på Adlersons. Vi har nämligen städpersonal som är specialiserad på just sjukhusstädning!

Som sagt, sjukhusstädning skiljer sig i flera avseenden från andra former av städtjänster. Inte minst på grund av de hårda kraven på hygien. För att få utföra den här typen av tjänster i Adlersons namn måste man därför genomgå särskilda utbildningar. Utbildningar som är specifikt inriktade på hur man på bästa sätt kan arbeta för en så hygienisk sjukhusmiljö som möjligt. Vi arbetar alltid utefter tydliga riktlinjer och arbetsbeskrivningar när vi utför sjukhusstädning. Dessa riktlinjer och beskrivningar fungerar å ena sidan som en trygghet för oss och vår personal, så att vi vet vad som måste göras. Men det fungerar också som en garanti för våra sjukhuskunder, så att de kan räkna med att sjukhusstädningen blir korrekt utförd.

Som kund av vår sjukhusstädning får man självklart komma med särskilda önskemål om hur tjänsten ska genomföras. Om det finns några särskilda lokaler eller delar av faciliteten som behöver extra noggrann städning så är vi idel öra. Vi sköter dessutom fönsterputsning som extratjänst i sjukhusstädningen om så önskas!

Vill du veta mer om Adlersons sjukhusstädning? Kontakta oss på telefonnummer 08-18 99 33 så svarar vi på dina frågor!

Tjänster för företag

I Stockholm finns en väldigt stor andel av alla svenska företag. Små och stora organisationer huserar i de många lokalerna som finns runt om i staden. Oavsett bransch, storlek eller omsättning så har alla dessa företag åtminstone en sak gemensamt – Alla vill ha det städat och fint på arbetsplatsen. Och det fixar vi på Adlersons. Vi har massvis med företagskunder som vi, vecka ut och vecka in årligen, besöker för att skapa en trivsam och ren arbetsmiljö. Vi utför bland annat regelbunden kontorsstädning, till vilken företaget själv kan bestämma frekvens och omfattning. Förutom städning av kontor utför vår proffsiga personal också trappstädningar i Stockholms många trapphus.

Trappstädning i Stockholm

Stockholm kryllar av trapphus, och trapphusen kryllar av människor. Varje dag, året om, springer vi in och ut ur fastigheter vars trappor leder till bostäder, kontor eller andra lokaler. På vintern drar vi med oss grusblandad snö och slask in på golven. Under de varmare månaderna byts detta mot pollen, damm och all annan smuts man kan tänka sig.

Detta är en inomhusmiljö som alla tvingas möta varje dag de kommer hem eller till sig arbete. Det är viktigt för människors välbefinnande att man tar hand om dessa ytor, och det gör man förstås med professionell trappstädning från Adlersons. Vi är fullt medvetna om att Stockholms trapphus ser olika ut. Därför är det viktigt att anpassa både städningen och prissättningen utefter varje enskild uppdrag. Vi värderar personliga möten med våra kunder, och träffas vid byggnaden innan arbetet påbörjas. Tillsammans med kunden utvecklar vi sedan en plan för vilken typ av städning man behöver, och hur ofta den ska ske. Vinterns nämnda snö, slask och grus gör ofta att städning i trappor krävs mer frekvent då än under sommarhalvåret.

Trapphuset är det första intryck du möts av i en fastighet. Anlita oss på Adlersons för trappstädning så ser det blir ett gott intryck för alla!

Trappstädning

Trapphusen är många bostadshus mest ansatta utrymme. Människor trampar in och ut ur dem, med eller utan hundar, året runt med skorna täckta av snö, grus, damm och annan smuts. Det är viktigt att, som bostadsrättsförening, då och då se till att ytan hålls ren och fräsch. Det ökar trivseln hos de boende i huset, men kan också öka fastighetens värde att utomstående möts av en välvårdad miljö. Vi på Adlersons utför av trappstädning i Stockholmsområdet, och det har vi gjort länge. Alla våra trapphusjobb bestäms utifrån den specifika kundens behov. Vid ett kostnadsfritt första möte går vi igenom hur ofta våra tjänster behövs och vilken omfattning de ska ha. Alla trapphus har trots allt sin unika karaktär.

Kontorsstädning

Många människor tillbringar merparten av sin vakna tid åt att befinna sig på ett kontor. Alla som någonsin har erfarit denna typen av arbete vet hur viktigt det är att kontorsmiljön är städad och fräsch. Få saker kan dra ner motivationen och försämra prestationen hos personalen, som en ofräsch miljö kan. Vi erbjuder företag möjligheten att få den bästa kontorsstädningen i Storstockholm. Hur ofta företagen vill ta del av tjänsten är helt upp de själva. I denna tjänst finns också möjligheten till tillval, såsom leverans av blommor och fruktkorgar och byte av interiör-detaljer.

Kontaktuppgifter

Ordermottagning kl 08.00 – 16.00 måndag-fredag.